سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مونا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد ایت اله املی
سیدهاشم حسینی پرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی دانشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای صنعت تمام کشورها که با امنیت مواد غذایی در ارتباط است صنایع غذایی می باشد و با افزایش جمعیت توسعه این بخش از صنعت ضروری به نظر می رسد استفاده ازفناوریه ای نوین در این بخش رویکردی جدید است که می تواند مورد توجه قرا رگیرد فناوری بیوحسگر به عنوان یک علم نوین جایگزین قدرتمندی برای تکنیکهای انالیز مرسوم در عرصه علوم کشاورزی و غذایی می باشد حساسیت و انتخاب گری بیوحسگرها امکان توسعه ی بازارهای مخصوص برای انالیز انی مخلوطهای پیچیده را بدون نیاز به اماده سازی با مقدار کم نمونه را می دهد حساسیت ویژگیهای بیوحسگرها با استفاده ازنانو مواد در ساختارشان بهبود یافته و استفاده از نانو مواد در حسگرها باعث انقلابی در زمینه های انالیز شیمیایی و زیستی شده است که امکان انالیز سریع مواد چندگانه را در شرایط زنده نیز فراهم می کند. نانوبیوحسگرها می تواند نقش مهمی را به عنوان ابزار انالیزی در زمینه ی تشخیص کشاورزی برای سنجش سریع و با هزینه پایین در موقعیت صحرایی فراهم کنند.