سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه کروری – گروه تحقیقات اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقی
مریم تیموری –
محمد متینی زاده –
مصطفی خوشنویس –

چکیده:

خاک بستر به عنوان یک محیط زنده از عوامل بسیار مهم احداث نهالستانهای جنگلی است از رایج ترین اشکال همزیستی بین میکروارگانیسم ها و گیاهان عالی میکوریز است همچنین خاک بستر زیستگاه باکتریهایی مفید از جمله باکتریهای تثبیت کننده ازت و محلول کننده فسفات است که اغلب آنها در حیات فیزیولوژیک و استقرار گیاهان نقش اساسی دارند. با توجه به فواید همزیستی میکوریزی می توان از آنها در بهبود برنامه های جنگل کاری استفاده کرد. نقش میکوریزها در جذب مواد غذایی و رشد درختان ثابت شده است شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد رشد درختان جنگلی با تلقیح دانه رستها با قارچهای میکوریزی افزایش می یابد اما هنوز استفاده از این روشها در جنگل کاریهای ایران متداول نشده است اگرچه فواید میکوریزها برای گیاها ن ثابت شده است اما کاربرد میکوریزها به عوامل متعددی مانند پاسخ گیاه به تلقیح میکوریزی و خصوصیات درختان جنگلی بستگی دارد موارد زیادی وجود دارد که نشان میدهد در صورت عدم استفاده از قارچهای میکوریزی برنامه های جنگل ک اری درختان غیربومی با شکست مواجه می شود. این مشکل با استفاده از خاک یا مواد الی ناحیه ای که درختان بومی آنجا هستند برطرف می شود این روش دارای معایبی از قبیل امکان انتقال قارچهای بیماریزا قارچهای سمی برای انسان و علفهای هرز است.