سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله
یوسف پریش – دکتری عمران

چکیده:

یکی از عوامل مهمخرابی بتن نفوذ یون کلر به داخل بتن مسلح می باشد که باعث خوردگی آرماتور شده و منجر به ایجاد ترک درپوشش بتنی آرماتور و درنتیجه متلاشی شدن کلی سازه می شود نفوذ یون کلر بیشتر درمواقعی که بتن درمعرض مستقیم آبهای شور دریاها و یا رودخانه ها قرار داشته باشد با توجه به احداث سدونیاز شهیدمدنی برروی رودخانه آجی چای تبریز که پوشش تونل انحراف و سازه های جانبی آن بتن مسلح می باشد لذا مطالعات دوام بتن تحت تاثیر آبهای شور آجی چای لازم می باشد دراین مقاله با استفاده از آزمایشهای بعمل آمده برروی نمونه های مختلف بتن نقش میکروسیلیس درمقاوم سازی و افزایش دوام بتن تحت تاثیر آبهای سخت رودخانه آجی چای بررسی شده است.