سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد رجب پور – دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، عضو باشگاه پژو
رضا اللهیاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند (آموزشکده سماء)
سپهر ساعدی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز
رضا سرکن دیزجی – دانشجوی دکترای معماری ، دانشگاه معماری و عمران باکو

چکیده:

یکی از عوامل مهم خرابی بتن، نفوذ یون کلر به داخل بتن مسلح می باشد که باعث خوردگی آرماتور شدهومنجر به ایجاد ترک در پوشش بتنی آرماتور و در نتیجه متلاشی شدن کلی سازه می شود، نفوذ یون کلر بیشتر در مواقعی است که بتن در معرض مستقیم آبهای شور دریاها یا رودخانه ها قرارداشته باشد، با توجه به احداث سد و نیار (شهید مدنی) بر روی رودخانه آجی چای تبریز که پوشش تونل انحراف و سازه های جانبی آن بتن مسلح می باشد، لذا مطالعات دوام بتن تحت تاثیر آبهای شور آجی چای لازم می باشد،در این مقاله نتایج بررسیهای آزمایشگاهی بعمل آمده بر روینمونه های مختلف، ساخته شده با انواع مختلف آب و سیمان، مقایسه گردیده و بطور کلی نتیجه زیر حاصله گردیده است. استفاده از میکروسیلیس به عنوان ماده پوزولانی، نفوذپذیری بتن راکاهش می دهد و در نتیجه زمان شروع خوردگی فولاد در بتن را طولانی تر می کند.