سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
یوسف عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
مژگان عباسی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

از انجا که جنگلهای شمال ایران تنها منبع تولیدچوب درکشور محسوب میش ود موضوع بهره برداری از این جنگلها به ویژه دردهه های اخیر ازمباحث مطرح و گاه جنجال برانگیز بوده است بنابراین استفاده ازروشها و ماشین هایی که بتوان با آن تنه را با کمترین ضایعات به کارخانه های صنایع چوب منتقل کرد نقش موثری دربالا رفتن کیفیت بهره برداری دارد در این تحقیق سعی شده است به شرح یکی ازماشین های بهره برداری که درجنگلهای شمال که بسیار مورد استفاده قرارمیگیرد اشارهشود ابتدا شرح مختصری درباره انواع آن ارایه میشود و سپس به مقایسه آن دردوحوضه جنگلهای خیرود نوشهر جورغلامی ۱۳۸۴ و سپس اسالم پرداخته می شود تاضمن مقایسه براورد مقدار تولید و هزینه اسکیدردراین جنگلها مزیت تاثیر خوردوهای بهره بردار یدرکیفی کردن خروج چوب از جنگل بصورت گرده پینه استوانه نیز بررسی گردد با وجود مشکلاتی که برای استفاده از ماشین های بهره برداری پیشرفته درجنگلهای شمال وجود دارد ماشین های فعلی به خوبی نقش مثبت خودر ا نشان داده است