مقاله نقش میانجی ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه بین گرایش به اعتیاد و عملکرد تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: نقش میانجی ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه بین گرایش به اعتیاد و عملکرد تحصیلی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وظیفه شناسی
مقاله گرایش به اعتیاد
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضائی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیرپور مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر به بررسی نقش میانجی ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه بین نگرش به اعتیادو عملکرد تحصیلی دانشجویان، می پردازد. روش: در یک پژوهش همبستگی که در مقوله طرح های توصیفی قرار دارد، ۱۰۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۰ به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به سوالات خرده مقیاس وظیفه شناسی پرسشنامه شخصیتی نئوو پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتیاد پاسخ دادند. آخرین معدل کل اکتسابی دانشجویان به عنوان عملکرد تحصیلی آنان در نظر گرفته شد. یافته ها: درگام اول، رگرسیون عملکرد تحصیلی از رویگرایش به اعتیاد معنی دار بود، اما باورود متغیر میانجی وظیفه شناسی در گام دوم، کاهش چشمگیری در ضریب b گرایش به اعتیاد دیده شد و معنی داری خود را ازدست داد. به این معنا که متغیر میانجی وظیفه شناسی در رابطه بین گرایش به اعتیاد و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را دارد. نتیجه گیری: افراد وظیفه شناس به دلیل ویژگی هایی چون خود نظم دهی، سختکوشی و مقاومت در برابر تکانه های آسیب رسان از پیشر فت تحصیلی بالاتر و گرایش کمتر نسبت به اعتیاد برخوردارند. بنابراین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی می تواند با ایفای یک نقش محافظتی، اثر مخرب گرایش به اعتیاد را بر عملکرد تحصیلی دانشجویان خنثی نماید.