سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر مدیری – دکترای تخصصی گروه کامپیوتر ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
زهرا عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر ارشد

چکیده:

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به محیط کاری جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها و بهبود عملکرد ها و نیز دستیابی بهتر و سریعتر با اهداف سازمانی بوده است بنابراین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات که طرحی پویا است منابع فناوری اطلاعات سازمان مانند: زیرساخت ها، منابع و سیستمهای اطلاعات منابع انسانی، مالی و … را در راستای حمایت و پیشبرد اهداف بلندمدت ماموریت ها و اهداف کوتاه مدت سازمان بسیج می کند سپس حاکمیت فناوری اطلاعات بهعنوان چارچوبی برای پیاده سازی سیاست ها فرایندهای کسب و کار و کنترل های داخلی برای پشتیبانی موثر همه خدماتی که گروههای فناوری اطلاعات فراهم می کنند بیان شد. حاکمیت موثر فناوری اطلاعات سازمان رادردستیابی به سه هدف حیاتی یعنی انطباق با قوانین و مقررات برتری عملیاتی و مدیریت بهینه ریسک ها قادر می سازد و می تواند سازمان را درزمینه اطمینان از پشتیبانی اهداف توسط فناوری اطلاعات بهبود سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و مدیریت مخاطرات و فرصت های مرتبط با فناوری اطلاعات یاری دهد. دراین مقاله پس از اشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات طرح جامع فناوری اطلاعات و سپس حاکمیت فناوری اطلاعات بعضی از مراحل آن بیان شده و ضرورت و کاربردهای مختلف آن و موانع موجوددر آن بیان می شود.