سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین غریب زاده – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم مرادیان – کارشناسی ارشد
رامین باغبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آبشستگی پدیده ای طبیعی است که درنتیجه عمل فرسایش بسترتوسط جریان آب و حمل مواد جداشده از کف و دیواره های رودخانه ها اطراف پایه ها و تکیه گاه پلها رخ میدهد رفتار رودخانه دراطراف تکیه گاه پل درچندین سال اخیر یکی از مشکلات مهندسی هیدرولیک می باشد ایجاد و گسترش آبشستگی درتکیه گاه پل ها ازمهمترین عوامل آسیب و خرابی پل ها می باشد.