سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله نظری ولنی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
یوسف زین العابدین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ابوطالب احمدی ارکمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده:

مناطق مرزی از جایگاه ویژه ای درعرصهداخلی و بین المللی برخودارند با وجود اهمیت مقوله مرزوتاریخ طولانی مسافرت انسان بهخارج از قلمرو خویش مفهوم گردشگری مرزی تابه امروز ناشناخته مانده است دراین میان شهرستان بیله سوار با توجه به موقعیت جغرافیایی واقع شدن درمنطقه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و برخورداری از جاذبه های اکوتوریستی تاریخی گمرک و بازارچه مرزی توانمندی بالایی در زمینهگسترش صنعت گردشگری دارد که با خط و مشی سیاست گذاری مناسب می توان از درآمد این بخش درتوسعه اقتصادی اجتماعی منطقه سودجست روش پژوهش دراین مقاله از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است که برای جمعآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای اسنادی پیمایش میدانی و همچنین از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و برای تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است نتایج پژوهش نمایان گر این استک ه از میان جاذبه های متعدد گردشگری شهرستان بیله سوار مولفه هایی مانند لغو روادید وجود زبان مشترک مسائل امنیتی بازارچه مرزی، آداب و رسوم و تنوع محصولات کشاورزی بیشترین تاثیر را درجذب گردشگر به این منطقه دارند.