سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یحیی زارع – مدیر کل هواشناسی استان قم
زهرا دانیال – رئیس اداره امور اداری ومالی هواشناسی استان قم
محمود رئوفی فرد – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان قم

چکیده:

در هر موسسه ، سازمان و یا شرکتی همواره می توان برای انجام امور به راه حلهای بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است دست یافت . نقطه شروع برای این دستیابی ، تفکر پیرامون اهداف ، امکانات موجود و شناختاز شکافها و نارسائیها و همچنین درک شرایط برونی و درنهایت اثرگذاری بر این عوامل است . این اثرگذاری را می توان در جهت بهبود کیفیت محصول، بهبود فرآیند کار ، افزایش رضایت مخاطبان، افزایش برنامهها، کاهشهزینه ها و تقلیل شکایات، بهره مندی از فن آوری نوین، تنوع برنامهها و بالاخص افزایش توانمندی و آزادی تفکر نیروی انسانی و امکان پرداختن به موارد والاتری که با طبیعت جستجوگر و خلاق وی سازگار است هدایت نمود .از طرف دیگر بهبود سازمان ومدیریت دو رویکردی است که باعث ارتقاء و کارایی سازمان و تحقق آنچه ذکر شد می گردنند که در این بین شاید بتوان گفت اعمال مدیریت مشارکتی – مشارکتی کردن اداره سازمان – یکی از مهمترین راههای توسعه وبهبود مدیریت باشد.اما سئوال این است که برای استقرار مدیریت مشارکتی چه باید کرد؟استقرار نظام پیشنهادها، تشکیل تیم ها وگروههای کاری وتوانا سازی ( برداشتن موانع قدرت نمایی توام با انتقال قدرت ) نیروی انسانی به عنوان مهمترین اقدامات درجهت استقرار مدیریت مشارکتی می باشند