سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه شیخ سوینی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
محمد قهرمان زاده – استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تعاونی ها بیشترین سهم را درا یجاد اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی به ویژه درکشورهایدرحالتوسعه از جمله ایران را دارا می باشند با توجه به تعاونی ها به کشاورزان کمک میکند تام شکلات را از راه همیاری و استفاده از ظرفیت گروهی اعضا رفع می کنند ودرراه حصول به اهداف و منافع مشترک زمینه را برای ایجاد تغییرات مناسب درجهت نیل به توسعه کشاورزی از طریق فعالیت گروهی را فراهم نماید هدف ازاین تحقیق نقش موثر تعاونیهای کشاورزی و بررسی موانع و مشکلات آنها در دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد نتایج نشان میدهد تعاونی های کشاورزی به دلایلی نظیر کمبود سرمایه و تاخیر در پرداخت وام و سایر اعتبارات به تعاونی ها اختلافات درون تشکیلاتی و مدیریتی هیئت مدیره و مدیرعامل بی توجهی و یا کم توجهی به نقش مشارکت اعضا در امور تعاونی ها پایین بودن فرهنگ کار جمعی گردش مالی پایین سرمایه اندک ضعف بنیه مالی و … مهمترین موانع در راه موفقیت شرکت های تعاونی در دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد درپایان پیشنهادهایی در خصوص توانمندسازی تعاونیهای کشاورزی ارایه شدها ست.