سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا کرمی – دانشکده مهندسی شیمی نفتو گاز دانشگاه شیراز
داریوش مولا – استاد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نق شمواد کاهنده دراگ در کاهش تلفات ناشی از اصطکاک در خطوط لوله در دبی ثابت و درنتیجه کاهش انرژی مصرفی پمپ و همچنین توانایی افزایش دبی عبوری در توان ثابت پمپ بدون گذر فشار سیستم از حد مجاز پرداخته شده است به منظور داشتن تحلیل ج امعی از شرایط گوناگون آزمایشی نظیر سرعت جریان قطر و جنس لوله آزمایشات با غلظتهای مختلف ماده پلیمری کاهنده دراگ در چهار دمای عملیاتی متفاوت انجام شده است و تاثیر هریک از این پارامترها برفرایند کاهش دراگ بررسی شده است.