سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلا
جلیل وحدتی خاکی – استاد، مرکز پژوهشی آهن و فولاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه
شهرام رایگان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی -پردیس دانشکده های فنی-دانشگ
محمد حسین همتی – دانشجوی دکتری، مرکز پژوهشی آهن و فولاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی،

چکیده:

یکی از روشهای تولید آهن اسفنجی، احیا توسط کربن جامد می باشد. امروزه با توجه به فراونی و ارزانی منابع زغال سنگ نسبت به منابع گازی، روش های احیا بر پایه زغال نسبت به روش های احیا بر پایه گاز روبه پیشرفت و گسترش می باشند. در این پژوهش از مواد فرار زغال سنگ برای احیای هماتیت تجاری استفاده شد. زغال سنگ انتخاب شده از نوع کک نشوی بیتومینه با فراریت بالا می باشد. لایه های هماتیت و زغال سنگ برای جلوگیری از احیای مشتقیم توسط کربن و کاهش نرخ خروج گازهای فرار، بوسیله لایه های بی اثر اکسید آلومینیوم از یکدیگر جدا شده و ازمایشات احیا در شرایط ایزوترم انجام شد . در این تحقیق پارامترهای دما، زمان، اندازه ذرات زغال سنگ و نسبت زغال سنگ به هماتیت بر فرایند احیا بررسی شد. آنالیز کمی و کیفی نمونه های بوسیله روش های XRD و ARF انجان شد.نتایج نشان داد که مواد فرار زغال سنگ می توانند در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد هماتیت را تا بیش از ۵۰% احیا نمایند.نتایج آنالیزها همچنین نشان داد که احیای اکسیدهای آهن به صورت مرحله ای پیشرفت نموده است.