سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله اژدری – دکتری بهداشت موادغذایی

چکیده:

توکسوپلاسموزیس Toxoplasmosis) نوعی بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوانات است که درسراسر جهان گسترده است عامل این بیماری تک یاخته ای بنام توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii است که یک انگل اجباری درون سلولی بوده و قادر است درسلولهای هسته دار بدن تکثیریافته و دربافت های مختلف کیست کاذب و کیست بافتی ایجاد نماید میزبان اصلی این انگل گربه و گربه سانان هستند و مهره داران مختلف نظیرپرندگان جوندگان حیوانات و انسان بعنوان میزبان واسط همواره درمعرض آلودگی می باشند باتوجه به اهمیت بسیاربیماری توکسوپلاسموزیس درانسان بویژه درخانمهای باردار و افرادی که دچارنقص سیستم ایمنی هستند و ازطرفی فراوانی شیوع این بیماری دربرخی مناطق ایران دراین مقاله سعی شده است راه های انتقال آلودگی به انسان بویژه نقش موادغذایی درانتقال این انگل مورد بحث قرارگیرد درضمن براساس آمارهای موجود میزان شیوع الودگی درکشورهای مختلف و ازجمله ایران مخصوصا درخانمهای باردارموردبررسی قرارگرفته است