سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید معتمدی خیاوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهرود
خسرو نظام خیاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

تعیین تغییر شکل جسم یکی از زمینه های فعالیت درمهندسی ژئودزی است سازه های مهندسی همواره درمعرض تغییر شکل قرار دارند بنابراین تعیین تغییر شلک نقش مهمی را درتعیین اندازه و جهت حرکت به منظور ارزیابی سلامت سازه مورد نظر ایفا می کند درحال حاضر ژئودزی کار خود را درتوسعه ابزارها و روشهایی جهت اندازه گیری چهاربعدی دقیقتر با قدرت تفکیک مکانی بهتر ادامه میدهد سیستم GPS یک فناوری با کاربردهای زیادی دراکثر رشته ها است روشهای متداول نقشه برداری ژئودتیک مانند GPS میکروژئودزی پیمایش ترازیابی هندسی به عنوان سیستم رفتارسنجی جابجایی و تغییرشکل سازه های بزرگ مانند سدها مورد استفاده قرارمیگیرد با وجود روشها و ابزارهای دیگری مانند انحراف سنجها شتاب سنج ابزار دقیق پیزومتر ها روشهای ژئودتیک همچنان به عنوان یکی از بهترین روشهای رفتارسنجی جابجایی سازه ها بیشترین کاربرد را دارد دراینمقاله به بررسی سیستمهای تعیین موقعیت جهانی GPS و روشهای ژئودتیکی به عنوان سیستم رفتارسنجی سازه های بزرگ پرداخته شدها ست.