سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین احمدی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
میلاد احمدی –
علی رمضان نژادکوتنایی –

چکیده:

بسته به تعریفی که از بیوتکنولوژی وجود دارد بیوتکنولوژی می تواند به عنوان یکی از قدیمی ترین تکنولوژی های صنعتی یا یکی از جدیدترین تکنولوژی ها مورد توجه قرارگیرد با وجود این برای مهندسی فناوری نانومساله اصلی مقیاس عملیاتی می باشد دربیوتکنولوژی جدید اغلب تولیدات دارای ارزش بالا بوده و به حجم کمی از آنها نیاز است البته صنایع بیولوژیک با حجم تولید زیاد همچنان دارای اهمیت می باشد دراین مقاله فرایندهای بیوتکنولوژی متداول با فرایندهای شیمیایی حاصل ازادغام فناوری نانومشابه مقایسه شده و نقش مهندسی این فناوری درطراحی و توسعه فرایند تصفیه آب مورد بررسی قرارگرفته است.