سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن سلمانی –
شیما ملکی –

چکیده:

توسعه پایداردرک درست از تعامل درنظام به هم پیوسته فرایندهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی است به بیان دیگر توسعه پایدار عبارت از توسعه ای همه جانبه درکلیه بخشها می باشد که درعین انجام کلیه فعالیت ها کم ترین آسیب زیست محیطی به منابع مورد استفاده وارد شود به طور کلی توسعه پایدار با مفهوم سنتی توسعه که اصولا برمحوررشد اقتصادی متمرکز شده است تفاوت های اساسی توسعه پایدار ازحدود اقتصادی صرف فراتررفته و عوامل اجتماعی اعم ازتغذیه بهداشت شرایط زندگی و تمامی ابعادفرهنگی و معنوی فردی مانند خلاقیت کیفیت زندگی و حقوق اولیه را دربرمیگیرد.