سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عظیمی – کارشناس ارشد عمران –مهندسی ومدیریت ساخت،وزارت راه وشهرسازی

چکیده:

مقاله حاضر نشان دهد خلاقیت کلید تطبیق با چالش های پدیده های نادر طبیعی در قرن بیست و یکم می باشد و برای تطبیق با این پدیده ها نیاز به جهش های فنی و علمی زیادی خواهد بود. در این چارچوب مهندسی ارزش که یک روشمدیریتی ساختار یافته متکی بر کار تیمی و خلاقیت است می تواند نقش کلیدی برای بهبود مدیریت ریسک داشته باشد