سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم عسکری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
معصومه شوهانی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مهدی نیک سرشت – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

بلایای طبیعی دارای ماهیت پیجیده بوده وهمواره همراه و همزاد انسان بوده اند اما میزان آسیب پذیری انسان از آنها بستگی به عملکرد انسان دارد لذا ارتقای دانش و آگاهی های عمومی عامل بسیار مهمی در کاهش اثرات بلایای طبیعی می باشد بنابراین درک درست وقایع و پدیده های طبیعی منجر به پیش بینی ،پیش گیری و تقابل منطقی و درست با آنها خواهد شد.به عبارت دیگر به حداقل رسانیدن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه خود ساخته انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون خویش است با ارائه راهکارهای علمی و موثر ممکن می باشد.بلایای طبیعی به پدیده هایی مانند طوفان،سیل،صاعقه، تگرگ، زمین لرزه، بهمن و… گفته می باشد و به طور خلاصه می توان گفت : حدنهایی هریک از پدیده ها ی فوق می تواند بلایای مهمی را ایجاد کند.این پدیده گاه سبب وارد آمدن خسارات جانی و مالی غیرقابل جبرانی به جوامع بشری می شود و در صورتیکه جامعه آمادگی و توان کافی برای مقابله با آن را نداشته باشد خسارات تشدید یافته و آسیب ها افزایش می یابد. تآثیرگذاری بلایای جوی بر جوامع با توجه به وضعیت توسعه اقتصادی متفاوت است بطوری که این رویدادها بیشترین خسار ت جانی را درکشورهای کمترتوسعه یافته و بشترین خسارات مالی را در کشورهای یشترتوسعه یافته برجای می گذارد. ایران از لحاظ موقعیت زمین شناسی دنباله فلات مرتفع وسیعی است که از اواسط آسیا شروع شده و دارای ارتفاعات و پستی و بلندی های زیادی است. رویداد پدیده های طبیعی و ویرنگر در سال های گذشته باعث شده که همگی به این باور برسیم که ایران یک کشور حادثه خیز بوده و لذا برای مقابله و کاهش آسیب پذیری ناشی از آن بایستی در قالب جرخه مدیریت بحران کلیه فعالیت ها را به گونه ای ساماندهی کرد که عوامل و دستگاههای اداری، اجرایی، پژوهشی و نیز تشکل های مردمی با بهره مندی از منابع فراوان و پتانسیل های موجود در جهت بازدارندگی اثرات حوادث و افزایش پایداری کشور نقش خود را به خوبی ایفا نمایند. واقعیت این است که از وقوع بلایای طبیعی نمی توان جلوگیری کرد اما می توان تا حد قابل توجهی از میزان خسارات و آسیب های ناشی از آن کاست.اولین گام به سوی این امربکارگیری و آموزش مهندسان خبره و متخصص با مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی و شناخت دقیق ویژگی های طبیعی منطقه ونیز با تقویت و بروز کردن دانش فنی می توان رویه را پیگیری کرد.