سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد لطیفیان –

چکیده:

امروزه مشکلات و پیچیدگیها در حوزه بازاریابی گسترش یافته اند. بررسی ادبیات بازاریابی بیانگر ضرورت وجود یک چارچوب جامع برای پیش بینی شرایط بازار است. همیشه درک اینکه مشتریان چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهندساده نیست و این پیش بینی بازاررا دروضعیت عدم اطمینان قرار می دهد. پیش بینی صحیح وضعیت بازار در آینده این امکان را به بنگاه های تولیدی میدهد که چگونگی حجم فعالیت خود را تنظیم کرده و از این طریق بقا و اعتلای عملیاتاقتصادی موسسه خود را تنظیم کنند.در این راستا منطق فازی توانسته است در شاخه های مختلف علوم مشکل پیش بینی و تصمیم گیری را در شرایط عدم اطمینان و مخاطره آمیز مرتفع نماید.به همین دلیل شاید مهم ترین کاربرد منطق فازی در حوزه بازاریابی باشد منطق فازی به مدیران بازار یابی کمک می نماید تا در شرایط پویا، مبهم، نامطمئن و تهدیدکننده محیطی، بهتر تصمیم گیری نمایند .سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش یا قواعد هستند .در بطن یک سیستم فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر آنگاه فازی تشکیل شده است.. در فرایندآمیخته بازاریابی فروش محصول به مشتری نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامهسیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. بدین منظور در این مقاله یک سیستم جامع و پویا برای تعیین آمیخته بازاریابی مطرح خواهد شد. این نظام بر مبنای سیستم های تصمیم گیری فازی با هدف سر و کار داشتن با ماهیت پویا، مبهم، نامطمئن، ذهنی و تهدیدکننده متغیرهای ورودی و الگوسازی روابط غیرخطی درگیر در مشکلات بازاریابی قرار دارد. هدف اصلی این بحث تشریح این امر است که چگونه روش فازی می تواند ماهرانه به حل مشکلات بازاریابی کمک کند