سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن طالب زاده – استادیار دانشگاه بجنورد
مهدی ادیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد
امیر عید – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

تاکنون تحقیقات فراوانی درگوشه کنار جهان به منظور دستیابی به بتن سبکدانه سازه ای با خواص مطلوب انجام شده است لیکن دراین تحقیقات به تاثیر استفاده از منحنی های دنه بندی متفاوت و نیز نسبت ترکیب سنگدانه های معمولی و سبکدانه ها توجه شایانی نشده است که این عوامل خود مانعی برسرراه رسیدن به بتن سبکدانه سازه ای ایده آل می باشد لذا دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از دانه های لیکا تولیدداخل کشور و بهینه سازی منحنی دانه بندی سنگدانه ها و ترکیب مناسب سنگدانه های معمولی و سبکدانه با یکدیگر به بتن سبک سازه ای با مقاومت و چگالی مطلوب دست یافت برای این منظور طرح اختلاط هایی با منحنی های دانه بندی متنوع تهیه و سپس نمونه های بتنی سبک مطابق با این طرح های اختلاط ساخته شدند و خواص مختلف آنها ازجمله اسلامپ چگالی و مقاومت فشاری مورد بررسی قرارگرفت .