مقاله نقش منابع جنبی در تصحیح بستان العارفین و تحفه المریدین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: نقش منابع جنبی در تصحیح بستان العارفین و تحفه المریدین
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستان العارفین و تحفه المریدین
مقاله منابع جنبی و تصحیح متون
مقاله ترجمه رساله شیریه
مقاله طبقات الصوفیه
مقاله تذکره الاولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی کچویی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ بیگدلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوبخت ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنا بر شیوه مرسوم، تصحیح هر متنی باید براساس دست نوشته یا دست نوشته هایی از آن متن انجام گیرد، اما گاهی به دلایل گوناگون همچون ناآشنایی کاتبان تبدیل و تحریف هایی در متون کهن راه می یابد که آنها را از اصل خود دور می کند و رسیدن به اصل را به کمک نسخه ها دشوار می سازد، به خصوص وقتی که دست نوشته متنی منحصربه فرد و یا با نسخه های دیگر متفاوت باشد. در اینجاست که مصحح از مراجعه به منابع موضوع متن یا مآخذ مولف ناگزیر است. ما در تصحیح بستان العارفین و تحفهالمریدین، از آثار قرن پنجم که نسخه های شناخته شده آن با هم متفاوت اند و مشکلات و مبهمات کهن ترین نسخه آن با مقابله حل نمی شود در مواردی از همین شیوه بهره برده ایم و بسیاری از خطاهای آن را اصلاح کرده ایم. عرضه نمونه هایی از آن و چند متن کهن دیگر، میزان اهمیت و نقش منابع و ماخذ را در تصحیح متون تایید می کند.