سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر زارع کابدول – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
بهشید احمدخان بیگی –
بهمن جمشیدی عینی –

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی و گرایشجهانی به استفاده ازانرژی های تجدیدپذیر واحدهای تولید پراکندهدرشبکه توزیع را به عنوان یکی ازمنابع تامین انرژی مطرح نمودها ست و علیرغم پیچیدگی حفاظت و بهره برداری ازمنابع تولید پراکنده درشبکه توزیع عواملی چون بهبود قابلیت اطمینان افزایش ظرفیتتولید شبکه تثبیت ولتاژ شبکه توزیع کاهش تلفات پیک سایی و ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی باعث گستش نفوذمنابع تولید پراکنده درشبکه توزیع شده است موقعیت نصب منابع DG و ظرفیت آنها فاکتورهای اصلی اثربخشی تولید پراکنده درپایداری ولتاژ سیستم های توزیع میب اشند دراین مقاله با استفاده ازشبیه سازی درسیمولینک نرم افزار MATLAB علل فروپاشی ولتاژ درشبکه توزیع و تاثیر نصب واحدهای سنکرون DG درموقعیت ها و ظرفیت های مختلف برروی پروفیل ولتاژ دریک شبکه توزیع نمونه ۳۳ شینه مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین نوع کنترل جریان تحریک DG باتوجه به موقعیت نصب ان دربالا بردن میزان تاثیر گذاری dG دربهبود پایداری ولتاژ شبکه از نتایج این بررسی بوده است