سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مولود پورخان – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی _شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشه
محمد انتظامی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی _شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشه

چکیده:

گردشگری نیروی محرکه عمده ای برای توسعه به شمار م ی رود . کشورها با ایجاد جاذبه ی توریستی سعی در جذب گردشگران و در نتیجه ورود ارز و سرمایه و رونق اقتصادی دارند . در این میان کشورهایی که دارای منابع آبی می باشند از جایگاه ویژه ای برخوردارند. استان بوشهر نیز با بهره مندی از این منابع آبی و سازه های آبی بسیار زیبا می تواند به عنوان استانی توریست پذیر در سطح کشور و حتی فراتر از آن مطرح گردد . گردشگری متکی به طبیعت که عموماً اکوتوریسم ( گردشگری طبیعت ) نامیده می شود یکی از مهمترین استفاده هایی است که برنامه ریزان استان باید به آن توجه داشته باشند . گردشگری باید به عنوان بخش لاینفک و تفکیک ناپذیر طرح ریزی تبدیل شود بویژه در کشورهای در حال توسعه که رشد و توسعه از اولویت برخوردار است . درآمدهای حاصل از گردشگری و صنعت خدمات به عنوان پشتوانه مطمئن باعث شکوفایی اقتصادی محلی می شود . برای توسعه گردشگری در وسیع ترین گستره اق تصادی-اجتماعی ممکن باید مواردی عملی گردند مانند: شناسایی منابع و مناطقی که برای توسعه گردشگری مناسب هستند، ارتقای این منابع با حداقل پیامد احتمالی روی سایر گزینه های توسعه، ترویج گردشگری هماهنگ و همسو با منابع طبیعی پایه.