سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک امیدوار – استادیار،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران
مهدی نوجوان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی،دانشکده محیط زیست،دانشگ
علیرضا صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی،دانشکده محیط زیست،دانشگ
حمید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی،دانشکده محیط زیست،دانشگ

چکیده:

ساختمانهای ساخته شده در سالهای گذشته درکشور جدی ترین مشکل درمطالعات خطر و اسیب پذیری شهرها و روستاهای کشور محسوب می شوند و با توجه به زلزله های اخیر همچون بم و لرستان و شرایط ساختمان های کشور احتمال وقوع اسیب در تعداد زیادی از ساختمان های موجود وجود دارند با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع زلزله ناممکن است لازم است با مقاوم سازی سازه های اسیب پذیر موجود اسیب ها را به حداقل رساند با وجود اینکه ضوابط مربوط به تامین مقاومت در برابر زلزله از طریق سازه ای تحقق می یابد اما طرح معماری و مرتبط با آن نقش مهمی در تعیین عملکرد ساختمان در برابر زلزله خواهد داشت. معمار ساختمان می بایست تا حدامکان طرح سازه ای لرزه ای را هرچه موثرتر تهیه کند.