سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کسری حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش طراحی فضاهای درمانی
ملیحه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش طراحی فضاهای درمانی
عادل الماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دست اندرکاران نظام سلامت در جهت افزایش کیفیت ارایه خدمات درمانی همواره بدنبال راه کارهای منطقی و اقتصادی هستند که به کمک آنها بتوان ایمنی بیماران را افزایش دهند عفونتهای بیمارستانی خطاهای پزشکی و صدمات فیزیکی از مهمترین مخاطرات ایمنی بیماران در بیمارستانها می باشد معماری مراکز درمانی می تواند نقش موثری در بهبود و ارتقا ایمنی و سلامت محیط برای بیماران ایفا نماید دراین مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای نقش معماری مراکز درمانی در ارتقا سلامت و ایمنی محیط برای بیماران مورد بررسی قرارگرفته است درهمین راستا با تعریف جامعی از ابعاد مختلف ایمنی بیمار عفونتهای بیمارستانی، صدمات فیزیکی ، خطاهای پزشکی، آسایش بیمار، حوزه ی عاطفی بیمار راهکارها و توصیه هایی در زمینه معماری با هدف بهبود ایمنی بیمار از طریق مرور مقالات و شواهد علمی معتبر و تحلیل آنها ارایه شده است.یافته های این مطالعه نشان میدهد که معماری بناهای درمانی در بهبود هرپنج حوزه ی ایمنی بیمار نقش داشته و بکاربستن راهکارهایی نظیر اتاقهای بستری یک تخته دسترسی به طبیعت روشنایی طبیعی در فضاهای داخلی پوشش های کاهنده ی نوفه نورپردازی مناسب فضایی برای حضور خانواده ها در اتاق های بستری و تاثیرات مثبت فراوانی در پی دارد این مقاله تمامی این موارد مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفته و راهکارهای عملی ارایه می گردد.