سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کسری حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش طراحی فضاهای درمانی
ملیحه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش طراحی فضاهای درمانی
عادل الماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

کارکنان مرازک درمانی و بیمارستانها بیش از کارکنان سایر ادارات در معرض بیماریهای ناشی از ساختمان و صدمات کاری قرار دارند همچنین میزان بیماریهای آسمی ناشی شده از کار بیرون از بخشهای تولیدی در میان کارمندان صنعت درمان بالاتر از دیگر گروه های کارگران است معماری مراکز درمانی می تواند نقش مهمی در بهبود و ارتقا ایمنی و سلامت محیط کاری برای کارکنان این مراکز ایفا نماید دراینمقاله به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای نقش معماری مراکز درمانی در ارتقا سلامت و ایمنی م حیط برای کارکنان مورد بررسی قرارگرفته است و در همین راستا به راهکارهای معماری در مورد کاهش آسیب های محیطی و بهبود آسایش و رفاه کارکنان اشاره می شود.یافته این مطالعه نشان میدهد که توجه به راهکارهایی نظیر کیفیت هوای داخلی انتخاب صحیح مصالح و منابع استفاده از نور طبیعی در فضاهای داخلی دسترسی به طبیعت و ایجاد کیفیت های فضایی نظیر سکوت عدم شلوغی کنترل برمحیط حریم بصری و برای ایجاد جنبه های مختلف آسایش فیزیکی ، روانی – اجتماعی ، شناختی – عصبی و کاهش صدمات کاری از طریق استفاده از آسانسورهای کارآمد برای جابجایی بیماران و وسایل غیرمتمرکز کردن تدارک درمانی نظیر انبارهای ملحفه استفادها ز اتاقهای بستری یک تخته بمنظور کاهش جابجایی بیماران و کاهش سروصدا و آرگونومی در طراحی و مبلمانی که دائما توسط پرسنل مورد استفاده قرار میگیرد و در بهبود و ارتقا ایمنی و سلامت محیط کاری برای کارکنان این مراکز موثر است دراین مقاله تمامی این موارد مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفته و راهکارهای عملی ارایه می گردد.