سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود حیدریان – عضو هیئت علمی رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

بررسی و مطالعات سازه های مختلف شهری و نقش اساسی آنها در هویت شهری محوراصلی مقاله می باشد دراین تحقیق ساختمان های خاص و نقش معماری آنها درمنظر شهری بخصوص هویت شهری مورد بررسی قرارگرفت برخی ازاین ساختمان ها کاربری خود را حفظ کرده نمونه ساختمان کلانتری ۱۱ شهربانی سابق و برخی هم با تغییر کاربری به حیاط خود ادامه میدهند نمونه کلینیک امام رضا هتل بزرگ چالوس دراین رهگذر لازم گردید معضلات موجود د رگذرگاه های شهری هم که دو خطر مهم جسمی و روانی برای هر شهروند ایجاد می کند مورد بررسی قرار گیرد همچنین عدم رعایت ضوابط شهری و ساختمان سازی هم ا زمواردیست که منتج به نتیجه گیری گردید و موجب ان شد تا تامین کاستی های بودجه شهرداری توسط دولت مورد نظر قرارگیرد. ایجاد کمیته های تخصصی و شهرسازی بعنوان اطاق فکر و همچنین همکار یتنگاتنگ شهرداری با دانشگاه ها هم جزو راه کارهای موثری خواهد بود که بصورت کارشناسانه و علمی ضمن پیشگیری از انباشت پرونده های خلاف ساختمانی از بروز تبعات منفی در هویت شهری هم بشدت کاسته می شود.