سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر حسن پور – دکتری زمین شناسی مهندسی
غلامرضا شمسی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

با افزایش نیازهای جوامع بشری به ابرسازه های مهندسی تقاضا برای ساخت سازه های زیرزمینی بزرگ مانند تونلهای بلند انتقال آبهای بین حوزه ای ، تونلهای جاده ای و ریلی طویل، تونلهای جمع آوری آبهای سطحی و … در زمینهای نامناسب نیز رو به افزایش است اگرچه پیشرفت تکنولوژی و افزایش دانش تونلسازی سبب شده است روشهای نوین و کارآمدی برای حفر تونلها و فضاهای زیرزمینی بزرگ حتی در شرایط نامناسب زمین شاسی ابداع شود اما همواره دستیابی به اطلاعات مناسب از شرایط زمین پیش روی تونل عامل اصلی در موفقیت ساخت سازه های زیرزمینی در شرایط دشوار زمین شناسی خواهد بود بدیهی است انتخاب روش اجرا و ماشین مناسب و همچنین پیش بینی راه کاری مناسب برای گذر از شرایط دشوار منوط به انجام مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در زمان مناسب و با کمیت و کیفیت مناسب می باشد.