سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا داداش زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائمشهر،ایران
سید موسی حسینی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائم شه
میر پیمان فارسی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائم شه

چکیده:

اگرچه بشر امروز با دستیابی به تکنولوژی زندگی را در ظاهر برای خود راحت و لذت بخش ساخته است اما نیمه پنهان دیگر این قضیه آنست که با وجود داشتن تکنولوژی مدرن هنوز نتوانسته است خود را با محیط همگون و هماهنگ سازد بشر به دست خود جنگلها را از بین می برد دریاها را الوده می کنداسمان ابی بالای سرخود را کدر و تیره می نماید و هوای پاک و مناظر زیبای خدادادی را با قلم سیاه رنگ امیزی می کند منابع را حیف و میل می کند و چرخه طبیعت را دچار اغتشاش می کند و دراین میان ناگهان از خواب غفلت برمی خیزد و آنچه از تکنولوزی می بیند چیزی نیست جز تبری برای قطع ریشه نسلهای بعد. لذا لازم می بیندکه منابع را حفظ کند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و در حفظ محیط اطراف خویش بکوشد و این چنین است که اکنون مسئله حفظ انرژی و منابع به بحران و چالش قرن اخیر مبدل گشته است این تحقیق با ارائه مفاهمی رفتارهای سازه ای و همچنین شناخت مصالح سازه ای به بررسی ارتباط آنها با طراحی و معماری ساختمان در این عصر می پردازد همچنین بهدنبال پلی است بین درک کم و بیش اگاهانه درباره ی سازه ها و بهینه سازی مصرف سوخت در طراحی ساختمان ها م یباشد.