سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سما

چکیده:

دربحرانهای زیست محیطی جهان معاصر استفاده از انرژیهای تجدید پذیرنظیر خورشید بسیار مورد توجه می باشد و روشهایی نظیر طراحی خورشیدی بسیار مورد استقبال گرفته اند بناهای خورشیدی با اتکا به انرژی لایزال خورشید به عنوان ابتدایی ترین منبع برای دیگران اشکال انرژی طراحی می شود مقاله پیش رو پس از معرفی سیستمهای خورشیدی به تبیین نقش محوری مصالح در ساختمان های خورشیدی غیرفعال می پردازد پژوهش با مطالعه کیفی و روش تحقیقی توصیفی صورت پذیرفته و ابزار گرداوری داده ها مطالعه نمونه های موردی منابع مکتوب اسناد و مدارک بوده است.