سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

راضیه لاله – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
منصوره طاهباز – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

ساختمان های تاریخی ما عموما به گونه ای ساخته شده اند که خود به عنوان یک ساختمان خودکفا درامر تامین انرژی عمل می کرده اند و با کمترین استفاده از انرژی سوختهای فسیلی شرایط آسایش را برای ساکنین خود فراهم می آورده اند لیکن میزان انی انطباق با شرایط محیطی و درنتیجه بررسی میزان دقیق تاثیر خاص عوامل مختلف دربناهای تاریخی ما درمدیریت انرژی و استفاده بهینه از انرژی های پاک در این بناها روشن نیست چنانچه با روشهای مختلف بتوانیم نقش عواملی چون نوع مصالح نحوه و جهت استقرار بنا استفاده از سرمایش تبخیری و غیره را در تامین اسایش دربناهای تاریخی به میزان نسبتا دقیقی به دست آوریم می توانیم درهنگام دادن کاربری جدید به بنا با کاهش بازده تاسیسات هم از تحمیل بار حرارتی اضافی به بنا که خود باعث آسیب رساندن به بنا می شود جلوگیری کرد و هم از این طریق بحث صرفه جویی درمصرف انرژی را اعمال کرد با توجه به گستردگی این عوامل دراین مقاله تنها به بررسی نقش مصالح بومی و سنتی در اقلیم گرم و خشک کویری با انتخاب یک نمونه موردی در اقلیم گرم وخشک کویری کاشان با نام خانه باکوچی و محاسبه نقش اینگونه مصالح درمیزان صرفه جویی در مصرف انرژی این بنا پرداختیم.