سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
سیمین جعفری – دانشجوی دکتری روانشناسی

چکیده:

مفاهیم جدید بازاریابی و رویکردهایی که درطی چندسال اخیر ازطرف صاحبنظران ارایه شده است به عنوان یک ابزار قدرتمنددراختیار مدیران سازمان ها قرارگرفته است تا بتوانند از آنها درایجاد تمایز رقابتی پایدار بهره برداری نمایند بنابراین رویکردهای جدید همگام با تغییر و تحولاتی که بواسطه رشد فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی درجوامع پدیدامده اند بوجود آمده و تجربه آنها توسط سازمانهای معتبر حاکی ازموفقیت و ارزش فوق العاده آنها دارد بانکها بعنوان بخشی از نظام علقه های مالی اجتماعی و بنیادین که نقش سازنده ای درپیاده سازی اثربخشی استراتژیهای بازاریابی بانکیدارند تلاش شده است تا زوایای مختلف رویکرد نوین بازاریابی بررسی شود.