سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی نویسنده مسئول
سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان
مهدی رحیمیان – استاد یار دانشگاه لرستان
یداله ملکشاهی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

فرایند توسعه ،فرایندی همه جانبه و انسان محور میباشد. توجه به کاهش فقر اشتغال زایی و استقلال مالی افراد الی الخصوص کاهش فقر در بین فقیر ترین افراد جامعه که همان زنان و کودکان میباشدبرای دستیابی به توسعه یک ضرورت میباشد. در این بین توانمند سازی زنان میتواند باعث بالا بردن کیفیت زندگی افزایش درامد افزایش عزت نفس بیشتر شدن تحرکات اجتماعی و تسریع دست یابی به فرایند توسعه می شود. این مقاله به تعریف توانمند سازی زنان و نقش مشاغل خانگی درتوسعه و کاهش فقر پرداخته شده است