سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل شیعه – دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد غلامی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیات علمی گروه جغرافیای
ولی اله نظری – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و پژوهشگر

چکیده:

مشارکت مردمی به عنوان یک عامل اثرگذار در امر توسعه با فراهم نمودن زمینه های تعاون، همیاری و همکاری همواره در گسترش و توسعه کالبدی و تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهرها نقش مهمی داشته است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش مشارکت ها و کمک های مالی مردمی در تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهر لامرد می باشد که از طریق روش بررسی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. همچنین به لحاظ موضوع نوشتار ازمطالعات میدانی، مشاهد عینی، و مصاحبه نیز استفاده گردیده است. داشتن باورهای عمیق انسان دوستی به همراه انگیزه های محله ای، منطقه ای و شهری باعث شده است تا گسترش شهر لامرد متاثر از مشارکت فعالانه مردمی در بخش های مختلف آموزشی، مذهبی، آموزش عالی و … صورت پذیرد و علی رغم سابقه نه چندان طولانی شهرنشینی، به عنوان یکی از مراکز فعال شهری در استان فارس عمل نماید. ساخت ۴۵۴۴۰۴ متر مربع انواع فضاهای شهری، نشان از مشارکت فعالانه مردمی در روند گسترش کالبدی و تامین نیازمندی های عمومی و زیربنایی این شهر دارد.