سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قاسم فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی
اعظم قلی زاده فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

چکیده:فعالیت های جوامع تاثیرات مستقیم و غیرقابل انکاری بر محیط زیست دارد.بسیاری از دیدگاههای برنامه ریزی بر این باور هستند که تدوین طرح ها و برنامه های شهری با استفاده از مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد امکان پذیر می گردد.بنابراین در حال حاضر بسیاری از روش های برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی برای محیط زیست شهری برای دستیابی به پایداری شهرها و فراهم شدن زمینه برای پایداری محلات به سوی تهیه طرح هایی در مقیاس محلی گرایش یافته اند.اما باید مشارکت جامعه به نحوی باشد که هر دو نیاز انسانی و محیط زیستی تامین گردد.در دو دهه اخیرطرح های محیط زیستی محلی به عنوان یکی از کارامدترین ابزارها برای تامین چنین نیازهایی شناخته شده است و مداخله مردم در چنین طرح هایی ان هم در شرایط پیچیده شهرهای امروزی بدون تشکیل یک سازمان مستقل و قدرتمند محلی در هر محله یا شهر بزرگ متشکل از انواع گروههای ذی نفع و سازمان های مردم نهاد و NGOها که مستقیما در هدایت تغیرات محیط زندگی خود نقش داشته باشند امکان پذیر نمی باشد.با ایجاد چنین سازمان هایی مراحل و گام های بعدی تهیه و اجرای طرح های اجرئی مشارکتی در قالب ساختار سازمانی و با استفاده از اعضای ان انجام خواهد شد.در این تحقیق نیز تلاش گردیده است تا روش شناسی نسبتا جامعی برای تهیه طرح های برنامه ریزی شهری با تاکید بر طرح های محلی زیست محیطی بر پایه سازمان مردم نهادی شناسایی و تدوین شود.