سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی ضامنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

اهمیت صنعت گردشگری در فرایند توسعه روستایی به اثبات رسیده است و در این میان گردشگری پایدار با تاکید بر سه بعد پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ضمن حفظ منابع طبیعی و محیط زیست موجب اشتغال زایی و توزیع متناسب درآمد ،کاهش مهاجرت و احیای هویت بومی و در نهایت توسعه محلی می گردد از این رهگذر مشارکت محلی بعنوان رهیافتی جهت تحقق پذیری این توسعه بشمار می آید در این مقاله ضمن تعریف گردشگری پایدار و بررسی عوامل موثر در دستیابی به آن به تجزیه و تحلیل نقش مشارکت عمومی در پیشبرد اهداف گردشگری پایدار در جزیره مینو آبادان می پردازد و در پایان به ارائه راهکارهایی جهت بالابردن سهم مشارکت عمومی در این مهم می پردازد روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی و نحوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.