سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ابوعلی – کارشناس آبیاری؛ شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل- دفتر امور مش
نبی الله مهداد – کارشناس آبیاری؛ اداره کل امور آب استان اردبیل- گروه بهره برداری از سد و
غلامرضا فانی – کارشناس آبیاری؛ – شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل- دفتر امور مش
سیدعلیرضا حسین زاده تبریزی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی؛ – شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و ار

چکیده:

شبکه آبیاری قوریچای در جنوب غربی شهر اردبیل قرار گرفته و دارای ۳۰ کیلومتر کانال های اصلی و درجه دوم است ، مشترکین شبکه شامل ۴۴۷ نفر شخص حقیقی در قالب ۶ تشکل و ۲ شخص حقیقی بوده و تعداد قطعات زراعی دارای اشتراک آب مشتمل بر ۱۴۰۰ قطعه از اراض ی ۶ روستا به مساحت ۱۸۸۵ هکتار می باشد . ۴ تشکل از تشکل های مذکور از نوع تعاونی آب بران و ۲ تشکل دیگر به صورت تشکل بهره برداری ثبت نشده می باش د . نظام بهره برداری شبکه براساس تحویل حجمی در ۱۱ نقطه تحویل از کانال اصلی به نمایندگان تشکل های بهره برداری شکل گرفت ه است . انتقال و کنترل آب در کانال اصلی توسط میراب امور آب اردبیل صورت گرفته و انتقال و توزیع آب بعد از نقطه تحویل توسط نمایندگان تشکل ها صورت می پذیرد . انعقاد قرارداد فروش آب ، جمع آوری و پرداخت آب بهاء و حل اختلافات احتمالی بعد از نقطه تحویل توسط نمایندگان انجام می گیرد. مشترکین به صورت توافقی هزینه ای به عنوان دستمزد به نمایندگان پرداخت می نمایند . تعمیرات اساسی شبکه توسط امور آب انجام می گیرد ، تشکل ها دفتر کار مشخصی ندارند ولی مستندات تحویل و توزیع آب را به خوبی نگهداری می کنند . در مجموع مشارکت تشکل ها امتیازاتی از نظر بهره برداری برای مشترکین فراهم آورده است.