سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسنعلی آقا جانی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مریم قائدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

دانشگاه ها هنگامی کارافرین هستند که ازحداکثرسازی پتانسیل خود برای تجاری سازی ایده ها و ایجاد ارزش درجامعه نترسند و آن را تهدید مهمی برای ارزشهای دانشگاهی تلقی نکنند و نیاز بودجه ای آنها ازمنابع متنوع تری تامین گردد مراکز رشد و محیطهای حفاظت شده ای هستند که شرکت های کوچک ازطریق انها میتوانند به منابع دست پیدا کنند دانش را به اشتراک بگذارند و شبکه های همکاری با سایر کارافرینان ایجاد کنند دانشگاه کارافرین جدا ازا فراد شرکت ها را نیز مورد پذیرش و حمایت قرار میدهد و سپس فارغ التحصیلان می کند این همان واقعیت جاری درمرکز رشد است درنوشتار حاضر پ ساز بیان تعریفی مختصر ازدانشگاه بصورت عام و دانشگاه کارافرین بصورت خاص به معرفی تشریح و تبیین مرکز رشد بعنوان دومین ضلع مثلث کارافرینی رشد ارتباط با صنعت بسترساز یک دانشگاه کارافرین و وظایفی که این واحدسازمانی دردانشگاه ها برعهده دارند پرداخته شد.