سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

از آنجا که ایل ممسنی از چهار طایفه نسبتا بزرگ و منسجم تشکیل شده است و هر کدام از این طوایف در قسمتهای مختلف دور و نزدیک این شهرستان پراکنده بوده اند، انتخاب شهر نورآباد به عنوان مر کز شهرستان ممسنی که در ابتدا روستای مالکی نامداشته، با سرمایه گذاری در بخش زیر بنایی در این مکان، توسط دولت؛ منجر شد به ورود سیل مهاجرین روستایی طوایف مختلف دور و نزدیک، و هر یک از طوایف در بخش های خاصی از شهر نورآباد، گرد هم سکونت گزیدند، با توجه به اینکه اختلافات عشیره ای در بین این طوایف وجود دارداز جمله زمان انتخابات که اوج تعصبات و قومیت گرایی در شهر نورآباد است به گونه ای که اختلافات قومیتی در امنیت شهرنورآباد اختلال ایجاد میکند و تشویش ها یی رابرای مردم و مسئولان به وجود می آورد. این سؤال ایجاد می شود که وجود مرکزیت شهر نورآباد آیا تاثیری در همبستگی قومیت آن ها داشته است؟ همچنین تعصبات قومی آن ها به چه شیوه ای کمرنگ خواهد شد و چه عواملی موجب انسجام ظاهری در مرکز شهر خواهدگشت