سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فائزه السادات طباطبایی امیری – کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس مدعو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم،
اکرم احمدیان – کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز،

چکیده:

همانطور که کتابخانه ها و آرشیوهای دیجیتالی در اندازه و نوع مجموعه رشد میکنند، کاربرانشان نیز در حال گسترش هستند و بیشترشامل کاربران غیرمتخصص می شوند. کاربرانی که با چگونگی محتوای مجموعه های دیجیتالی متنی خاص و یا با ساختار داده هایشان آشنا نیستند. در این میان جستجوی کارآمد، آنها را به مدخل اصلی برای جستجو کردن و بدست آوردن نگاه اجمالی ارجاع می دهد. در پیاده سازی کتابخانه ها و آرشیوهای دیجیتالی امروزی، گاهی وقتها جستجوی اکتشافی به عنوان یک گزینه در دسترس نیست، بلکه مرورگر چهریزه ای با توانایی مرورکردن بدون انتخاب اولیه اصطلاح جستجو توسط کاربر، چشم اندازی از مجموعه، ارتباطات و ساختار محتوای داده ارائه می دهد. در واقع مرورگر چهریزه ای در اولین مرور مدخل های زیادی برای کاربران فراهم میآورد که کاربران می توانند بررسی اجمالی از محتوای کتابخانه ها و آرشیوهای دیجیتالی بصورت موثر دریافت کنند. در نتیجه در این بافت مهم است که چه چیزهایی را بعنوان مجموعه خوب برای مرورکردن در نظر بگیریم. از طرفی برای حل مشکل تکثر معانی در توصیف معنایی نیاز به هستی شناسی مطرح می شود. هستی شناسی معنای دقیق مفاهیم را با تعریف مفاهیم و ارتباط بین مفاهیم معین میکند. هستی شناسی فاکتور کلیدی برای رسیدن به میانکنش معنایی در محیط وب معنایی است، همچنین اساس حل اشتراک اطلاعات و تبادل اطلاعات در سطوح معنایی می باشد. از آنجاییکه بیشتر اطلاعات در حال حاضر روی اینترنت در دسترس هستند که به زبان طبیعی نوشته شده اند، و تنها توسط انسان می توانند تفسیر شوند، در این پژوهش سعی می شود با بیان پیاده سازی و کاربرد مرورگر چهریزه ای در کتابخانه ها و آرشیو های دیجیتالی ایران و ایجاد هستی شناسی مبتنی بر ویژگی های مرورگر چهریزه ای گامی در جهت حل مشکل بازیابی اطلاعات معنایی و مدیریت دانش در محیط کتابخانه ها و آرشیو های دیجتالی ایران برداشته شود