سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی –

چکیده:

درزندگی بشر تجربه درکنار علم و اندیشه همواره جایگاه رفیع و اعتبار قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است تا جایی که می توان ادعاکرد که نیمی از اعتلای حیات مادی انسان مرهون تجربه می باشد شکی نیست که عقلای عالم درپایداری و توسعه تجربی ادمیان گامهای مطمئنی را برداشته اند و هرنوع رفتاری که نقش موثری درتداوم حیات و تکامل معیشت انسان داشته کشف و معرفی کرده اند یکی از تجارب گران سنگ بشر یافتن روشها اداری و ساختار مدیریت سیاسی جامعه است که درطول اعصار و قرون با روش های مختلف و اشکال گوناگون خود ابداع و عرضه شده است اکنون مهمترین محصول علم و اندیشه و راهکار عملی خردمندان جهان جهت انسجام جامعه گسترش فرهنگ تحمل همزیستی صلح آمیز و رعایت حقوق متقابل این است که نظام سیاسی حاکم برسرنوشت مردم درتعامل و سهیم ساختن افراد و گروه های اجتماعی درساختار قدرت باشد روشی که از دیرباز معمول شده این است که مردم با انتخاب خود بخشهای اجرایی و تقنینی را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند و با فر مانبری از آنها درصلح و امنیت زندگی نمایند.