سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان صدرایی نوری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

پس از یک قرن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۸۹ صاحب نظام پژوهش و فناوری شد این نظام نوپا که سعی دارد فرایند نوآوری را درصنعت نفت تعریف ونهادینه نماید با چالشهای گوناگون روبروست هدف ازاین مقاله ارائه جزئیات فرایند نوآوری د رصنایع پایین دستی نفت و تطبیق نظام جدید با آن و تبیین نقش مراکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت مجریان سطح یک در طول مسیر ایده تا بازار است دراین مقاله فرایند نوآوری در نظام جدید به چهار فاز تقسیم شده و نقش مجریان سطح یک هابها به هنگام عبور از یک فاز به فاز دیگر که با چالشهای اساسی همراه است شرح داده شده است درخاتمه تغییرات مورد نیاز در سازمان های سطح یک بیان شده است تنها با اجرای این تغییرات است که آنها می توانند مدیریت فرایند نوآوری را به نحو مطلوب و شایسته به عهده گیرند.