سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه اکبری – کارشناس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی شه حسینی – رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و استادیار دانشگاه آزاد اسلام
سلیمان اسمعیل زاده – معاون مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و استادیار دانشگاه آزاد اسلا
سیامک زارعی – کارشناس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

در چند دهه اخیر کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش جایگاه ویژ ای در اغلب کشورهای توسعه یافته پیدا کرده است. کشور ما نیز جشم اندازی بریا دستیابی به این مهم در نظر دارد. در این راستا هدایت فراغ التحصیلان دانشگاه ها به راه اندازی موسسات خصوصی دانش بنیان و حمایت از آنها از طریق پارک های علم و فناوری و مراکز رشد برای کاهش مخاطرات احتمالی حائز اهمیت است. در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده و تحقیقات کتابخانه ای موانع و مخاطرات کارآفرینی مستقل از پارک های علم و فناوری مراکز رشد بررسی شده و در ادامه پژوهش موردی در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام شده و با تعمیم آن، به نقش این مراکز در کاهش مخاطرات پرداخته شده است. کاهش فاصله علم و ثروت از یک سو و افزایش احتمال موفقیت موسسات نوپای فناور (NTBF) و شرکت های کوچک و متوسط (SME) از سوی دیگر، نقش پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد را در تقویت کارآفرینی بیان می دارد. امید است با حمایت سازمانها و مراجع ذیربط از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، شاهد نقش فزاینده آنها در کاهش ریسک موسسات نوپا و افزایش موفقیتشان در توسعه اقتصادی کشور باشیم.