سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شمسی کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
اکبر زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

مراتع فقیر درشهرستان ایلام حدود ۸۱درصد از کل مراتع شهرستان ایلام را شامل میگردد دراین پژوهش سعی شده استبا استفاده از مطالعات کتابخانه ای مشاهدات و اطلاعات میدانی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و سایر نرم افزارها به پراکنش مراتع و انواع آن از نظر کیفی و کمی درگستره شهرستان ایلام توجه گردیده و سپس چالشها و فرصتهای آن معرفی شود درصورتیکه ارزش تولید مستقیم مراتع شهرستان بیشاز ۵۶ میلیارد ریال شامل تولید علوفه گوشت عسل شیر که درتوسعه پایدارشهرستان نقش بسیارموثری دارند براورد می گردد ارزش حفاظت آبو خاک مراتع درشهرستان ایلام را میتوان معادل ۱۱۶٫۲۵ میلیارد ریال و ارزش زیست محیطی آن را میتوان معادل ۳۰۳٫۲۷ میلیارد ریال دانست لذا با عنایت به آنچه گذشت نقش کلیدی مراتع استان و شهرستان ایلام دراشتغال ایجاددرآمد توسعه بستر کشاورزی حفاظت خاک و آب و اکوتوریستم ودرمجموع توسعه پایدار مستلزم شناخت توانمندیها مدیریت صحیح ظرفیتمراتع استفاده از همه قابلیت های مراتع و جلوگیری از بهره برداریهای بی رویه و غیرمعقولانه و مدیریت صحیح آن درسطح استان و همچنین شهرستان می باشد.