سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لادن آذرنوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره_دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سهراب عبدی زرین – دانشجوی دکتری مشاره شغلی_دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف ازمقاله حاضربررسی نقش مذهب درسلامت روان جوانان جامعه است مذهب می تواند افراد را درمقابل فشارها و استرسهای زندگی ایمن سازد مذهب با نگرش مثبتی که به افراد میدهد حوادث زندگی را معنادار می سازد و باعث میشود که افرادمذهبی مشکلات روانی کمتری را تجربه کرده و ازسلامتروانی بهتری برخوردار باشند مذهب تامین کننده مجموعه ای از شناخت های اجتماعی مثبت است و میتواند افکاری را برای مواجهه با رنجها و تحمل سختیها ارایه دهد تحقیقات گوناگون نشان داده که میزان اعتیاد خودکشی طلاق بزهکاری و افسردگی درفرادمذهبی به طور معنادار درقیاس با افرادغیرمذهبی کمتر است از۵۰مطالعه انجام شده دراین زمینه ۳۶مورد ۷۲درصد نشان داد که ارتباطی مثبت بین اعتقادات مذهبی و بهداشت روانیدرجامعه وجود دارد میتوان نتیجه گیری کرد که درجوامع و بخصوص جوامع اسلامی می توان باتقویت بنیه مذهبی جوانان به سوی جامعه ای سالم پیش رفت که درآن میزان اسیبهای اجتماعی و روانی به حداقل ممکن برسد و سطح بهداشت روانی جامعه ارتقا یابد.