سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فائزه عین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست
زهرا فیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
بهزاد پورنقدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

موردمطالعه یک پالایشگاه فرضی و یک کارمند ناراضی / تروریستی به عنوان هدف درنظر گرفته شده که در مکانهای دور از دسترس واقع شده اند ظرفیت پالایشگاه تقریبا ۹۰۰۰۰ بشکه در روز بوده و منطقه پردازش از بزرگراه اصلی قابل مشاهده نیست در پالایشگاه حدود ۷۵۰ پرسنل فعالیت دارند و روند ظهور واقعه از تروریسم معمولی و اینترنتی با کمک سناریو تهدید در یک پالایشگاه فرضی می تواند اینگونه توصیف شود با توجه به خطوطلوله انتقال گاز طبیعی به قطر ۷۰ سانتی متردر داخل خاک که با فشار بالا ۸۳۱۳kpa که این خطوط لوله از کنار اتاق پالایشگاه عبور کرده و از زیریک بزرگراه به شهرها می رسد تلاش سیستم HSE پرداختن به محیط کاری استکه در آن تمامی ریسک ها ی شناسایی شده بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کنترل شده مخاطراتی که از جانب آنها سلامتی فرد یا تاسیسات تهدید می گردد به حداقل ممکن کاهش یابد ملاحظات هم زمان موضوعات بهداشت ایمنی و محیط زیست علاوه بر حذف فعالیت های موازی به دلیل ایجاد تعادل فنی و اقتصادی سبب سهولت در افزایش بهره وری و توسعه پایدار نیز می گردد پیشگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشتی ایمنی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان مشتریان پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود ساختار سیستم مدیریت HSE است.