سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین آقایی عطا – کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید گروه تحقق محصول
مجتبی کاتب – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور تهران
جعفر جعفرپور – کارشناس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

اکتساب عبارتست از تعیین نیازمندی ها، انتخاب، توسعه و راهبردها در جهت برآورده ساختن آن نیازمندی ها که به صورت خدمات و پشتیبانی نمایان می گردد. هدف اصلی فرآیند اکتساب، تبدیل نیازهای مختلف به محصول است که این نیاز را مرتفع نماید. فرآیند طراحی اولیه و نهایی و اثبات ،« طراحی مفهومی و امکانسنجی » ،« نیازسنجی » اکتساب شامل ۸ فاز اصلی است که عبارت است از « عملیات و پشتیبانی » ،« تولید » ،«مونتاژ و یکپارچه سازی و آزمون سامانه » ،« طراحی تفصیلی، ساخت و آزمون زیر سامانه » ،« فناوری در فازهای هشت گانه معرفی شده فرآیند اکتساب ابزارهای مختلف و اساسی مهندسی سیستم تاثیر گذارند. یکی از کنارگذاشت و مهمترین ابزارها مدیرت پروژه یکپارچه است. در این مقاله به بررسی نقش مدیریت یکپارچه پروژه در فرآیند اکتساب می پردازیم.