سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید رضا معین – استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

هدف از این مقاله ، بررسی نقش مدیریت شهری در جهت شناسایی قابلیت گردشگری ، برنامه ریزی و بهینه سازی از جاذبه هاست . ،در این زمینه مدیریت شهری برای توسعه گردشگری در قشم اقدام به توزیع پرسشنامه بین گردشگران کرده و از تحلیلSWOTمزیتها و محدودیتها توسعه و مدیریت گردشگری در قشم سنجیده شده است . تا از این روش بتوانبه ارایه راهبردهای مناسب در جهت توسعه گردشگری برسیم . بر اساس یافته های تحقیق ، مشخص شد که شهرها و جزایر گردشگری مانند قشم ، دارای پتانسیل مناسبی برای توسعه گردشگرانند، اما بعلت ناتوانیهای مدیریت شهری چون عدم هماهنگی و یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه ها ، عدم امکانات و دسترسی به اطلاعات ، عدم تامین بهداشت و نظافت بخش گردشگری نه تنها از توسعه پایداری فاصله گرفته بلکه روند منفی را طی می کند .