سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم عادلی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه مجازی مهرالبرز

چکیده:

هدف تحقیق فوق بررسی نقش مدیر پروژه و تاثیر ان در پیشبرد پروژه های ساختمانی کشورمان می باشد. در تحقیق فوق سعی بر نشان دادن اهمیت مدیریت کارهای ساختمانی بصورت تخصصی می باشد. اهداف جزیی تحقیق شامل: بررسی نحوه مدیریت و تعریف پروژه های ساختمانی در ایران – بررسی و تعریف فاکتورهای موفقیت در پروژه های ساختمانی – تعیین ارتباط بین مدیریت پروژه و موفقیت پروژه های ساختمانی – بررسی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش نقش مدیریت در پروژه های ساختمانی در ایران تحقیق فوق از نوع کمی می باشد و از انجایی که با هدف توسعه دانش کاربردی در زمینه خاص صورت می پذیرد از نوع کاربردی می باشد، این تحقیق از نوع غیر ازمایشی یعنی توصیفی به روش پیمایشی می باشد. نتیجه حاصل از این تحقیق ، ایجاد زمینه جهت ترغیب فعالان صنعت ساختمان در استفاده از دانش مدیریت پروژه و متخصصین این رشته در پروژه های ساختمانی می باشد.